Mae’r prosiect hwn yn cael ei gefnogi gan raglen Arbrofol Cronfa Blaenoriaethau Sector Llywodraeth Cymru sydd hefyd yn cael cymorth ychwanegol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE). Isod mae nifer oysylltiadau defnyddiol os hoffech ragor o wybodaeth am cyrff Grŵp Llywio Cyngor Sgiliau Sector Llywodraeth Cymru (SSC):