Nid yw pob cwrs Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol gan InSynch yn cael ei ganslo, ond byddant yn cael eu ail-drefnu ar ddyddiad diweddarach. Mae cyrsiau marchnata digidol achrededig fewnol dal i fod ar gael ac am fwy o fanylion cysylltu â InSynch ar 01970 630077.
  • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol
  • Datblygu Busnes a Gwasanaethau Cwsmeriaid
  • Diogelwch Bwyd a Lletygarwch
  • Cynhyrchu Sylfaenol
  • Rheoli Gwastraff Amgylcheddol
  • Teitl y Cwrs
  • Dyddiad
  • Lleoliad
  • Amser
  • Cost