banner_image

Cyflogwyr

– 3 rheswm pam y dylech wella sgiliau eich gweithlu trwy ddarparu cyrsiau hyfforddi wedi’u hachredu gennym ni:

 1. Edrych i’r dyfodol drwy hyfforddi staff i sicrhau eu bod yn datblygu’r sgiliau penodol sydd eu hangen ar gyfer eich busnes, gan arwain at gynnydd mewn cynhyrchiant ac effeithlonrwydd

 2. Cynnal staff awyddus, brwdfrydig ac arbenigol sydd â diddordeb personol mewn gweithio’n galed i chi’n benodol

 3. Ar ôl gweld â’ch llygaid ei hun ymroddiad eich gweithlu at eich busnes, byddwch yn teimlo y gallwch roi mwy o gyfrifoldeb ac ymddiriedaeth arnynt, sydd ond yn arwain at berthynas waith cryfach a hapusach ar gyfer y ddau ochr

Gweithwyr a phrentisiaid

– 3 rheswm slic i ddysgu sgiliau newydd ac ymgymryd â chwrs hyfforddiant achrededig gyda’ch cyflogwr:

 1. Creu argraff ar eich cyflogwr drwy ddangos ymroddiad at y busnes: mi fydd hyn yn rhoi mwy o gyfrifoldeb i chi, a gall hynny ond yn arwain at berthynas waith cryfach a hapusach ar gyfer y ddau ochr

 2. Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, gymeradwywyd gan y llywodraeth ac a fydd yn cael ei werthfawrogi gan bob cyflogwr FDSC

 3. Cael gwybodaeth sy’n benodol i’r diwydiant arbenigol a fydd yn eich rhoi mewn sefyllfa ardderchog ar gyfer datblygu gyrfa o fewn y sector

3 rheswm dylech chi ystyried gyrfa yn y sector:

 1. Mae angen 75,000 yn fwy o weithwyr medrus erbyn 2020, sy’n golygu bod mwy o gyfleoedd proffidiol nag erioed wrth gymryd rhan mewn sector cynyddol

 2. Mae £6.5bn o refeniw gwerthiant yn cael ei gynhyrchu gan y sector bob blwyddyn ac yn gwbl hanfodol i economi Cymru; mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y sector yn flaenoriaeth yn eu Polisi Adnewyddu’r Economi. Mae hyn yn golygu ei fod yn ddewis gyrfa gadarn, ariannol a dibynadwy, sy’n annhebygol iawn o newid

 3. Dim ots beth yw eich diddordebau, cymwysterau neu ddewisiadau gyrfa, mae’r FDSC yng Nghymru mor fawr ei fod yn cynnwys amrywiaeth eithriadol o amrywiol ac ysgogol o yrfaoedd, o waith ymarferol i swyddi technegol a rheoli: mae yna rywbeth i bawb!

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS