Yn ystod 2014, cynhaliwyd rhaglen o bum digwyddiad DPP ar gyfer addysgwyr mewn canolfannau ledled Cymru. Prif nod y digwyddiadau hyn oedd dod â’r rhwydwaith darparwyr a chyflogwyr at ei gilydd ar draws y gadwyn cyflenwi bwyd a diod i rannu enghreifftiau o arloesi ac arfer gorau, ac i sicrhau bod y cydweithio hwn yn parhau i’r dyfodol.
 
Cynhaliwyd y digwyddiadau yn:

  • Coleg Meirion Dwyfor Glynllifon
  • Coleg Sir Gâr, Gelli Aur
  • Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Pencoed
  • Bwyd Cymru Bodnant
  • Coleg Cambria, Llysfasi

Yn sgîl y digwyddiadau hyn, datblygwyd yr adran hon o’r wefan i rannu cynnwys pob un o’r rhaglenni gydag addysgwyr a phobl sydd ynghlwm yn y diwydiant bwyd a diod, i’w defnyddio’n astudiaethau enghreifftiol ac yn adnoddau dysgu. Rhennir y wybodaeth yn dair adran:

  1. Rhaglenni digwyddiadau
  2. Cyflwyniadau PowerPoint
  3. Ffilmiau cyflwyniadau

Rhaglenni Digwyddiadau DPP

Digwyddiad DPP 24 Hydref, Coleg Llysfasi, Rhuthun

Digwyddiad DPP 27 Mehefin, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Pencoed

Digwyddiad DPP 20fed Chwefror yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Glynllifon

Digwyddiad DPP 7 Mawrth, Gelli Aur, Coleg Sir Gar

Digwyddiad DPP 2 Gorffennaf, Bodnant, Conwy

Cyflwyniadau DPP

Cyw Hapus Free Range Eggs Presentation

Food & Drink Supply Chain Collaboration Presentation

Food Action Plan 2020 Presentation

Food Manufacture for the 21st Century (Ogmore Vale Bakery) Presentation

Mold Food and Drink Festival Presentation

The a2 Milk Company Presentation

Working together at Bridgend College Presentation

Cysylltiadau Fideo