banner_image

Yn dilyn ein hymchwil yn 2011, fe wnaethom lansio’r prosiect Trosglwyddo Sgiliau ar gyfer Twf yn y Dyfodol er mwyn gweithredu ar yr anghenion y gwnaeth cyflogwyr eu codi, megis bylchau sgiliau a delwedd negyddol o yrfa yn y diwydiant. Wrth weithio gyda gweithwyr, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant, rydym yn gobeithio dod a sylw i anghenion hyfforddiant a sicrhau bod cyrsiau yn cael eu datblygu a fydd yn helpu busnesau yn niwydiant bwyd a diod Cymru i ddod mor effeithiol ac effeithlon a phosib. Caiff hyn ei wneud trwy:

  • Achredu darnau bach o ddarpariaeth hyfforddiant sydd yn rhoi cydnabyddiaeth i ddysgwyr a chyflogwyr i ddatblygu atebion dysgu ar gyfer y gweithlu yn fewnol. Mi fydd hyn yn codi ymwybyddiaeth o fanteision uniongyrchol o sut i gynyddu gwybodaeth, ymgymryd â hyfforddiant a datblygu sgiliau gynorthwyo a chefnogi dilyniant gyrfa yn y gweithlu FDSC. Ein nod yw targedu 500 o unigolion, drwy 35 o raglenni dysgu a fydd yn cael eu hachredu yn ystod oes y prosiect.

  • Cynnal Canolbwynt Gwybodaeth o amgylch gwybodaeth am y Farchnad Lafur o fewn y FDSC, a fydd yn canolbwyntio ar ddeall sut all y sector bwysig hon gynnig cyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy ar draws Cymru.

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS