Mae Prosiect Bwyd & Diod Cymru wedi lansio deunydd gyrfaol cyntaf erioed a gynhyrchwyd ar y cyd oedd yn edrych ar y Gadwyn Gyflenwi Bwyd & Diod yng Nghymru.

Mae Golwg ar Bwyd a Diod yng Nghymru yn llyfryn dwyieithog 36 tudalen, ac mae’n arweiniad cryno i yrfaoedd a swyddi yn y diwydiannau sy’n tyfu, cynhyrchu, cyflenwi, paratoi coginio a gweini bwyd a diod yng Nghymru. Mae yna hefyd amrywiaeth o 18 o astudiaethau achos clyweledol ar ymgeiswyr sydd wedi ymuno â’r diwydiant dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r deunydd wedi cael ei gomisiynu gan partneriaid Prosiect Sgiliau Bwyd a Diod Cymru ac fe’i datblygwyd gan Gyrfa Cymru.

Gwasgwch yma i weld copi PDF o lyfryn Golwg ar Bwyd a Diod yng Nghymru: Golwg ar Bwyd a Diod yng Nghymru

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS