banner_image

Mae’r Prosiect yn cael ei gynnal gan Grŵp Llywio Cyngor Sgiliau Sector Llywodraeth Cymru (SSC) sydd yn cynnwys 3 corff:

 • Lantra: holl ddiwydiannau tir ac amgylcheddol sydd yn ymwneud â chynhyrchiant cynradd, gan gynnwys amaethyddiaeth, garddwriaeth gynhyrchiol, diwydiannau dwr, prosesu ar y ffarm a gwerthiant

 • Improve Ltd: bob ardal o gynhyrchu a phrosesu bwyd a diod

 • People 1st Cymru: bob ardal o letygarwch a thwristiaeth sydd yn gysylltiedig â thwristiaeth bwyd a diod, gwerthiant a chyrchu’n lleol

Mae’r Prosiect yn cael ei gefnogi gan Raglen Beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector Llywodraeth Cymru (SPFP), gyda chefnogaeth ychwanegol o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Llywodraeth Cymru.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS