banner_image

Ein hymgyrch ‘Sgiliau i’r Dyfodol… gair yn ei bryd’

Wedi ei lansio’n ffurfiol yn Hydref 2013, mae ein hymgyrch ddiweddaraf, ‘Sgiliau i’r Dyfodol… gair yn ei bryd’, yn ceisio cyrraedd sawl nod er mwyn gwella’r diwydiant. Bydd hyn yn cael ei wneud trwy ddarparu ystod eang o hyfforddiant o safon er mwyn creu gweithlu arbenigol y mae FDSC llwyddiannus ei angen er mwyn creu’r allbwn fwyaf effeithiol. Yn arbennig, rydym yn gobeithio sicrhau bod hyfforddiant dros-16 yn ymateb i anghenion cyflogwyr yn y dyfodol.

Prif amcanion ein hymgyrch:

 1. Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o sgiliau ar draws sectorau yn y gadwyn gyflenwi

 2. Cynyddu proffil y gadwyn gyflenwi bwyd a diod fel gyrfa posib

 3. Darparu hyfforddiant arloesol ar draws y gadwyn gyflenwi bwyd a diod

 4. Hyfforddiant mewnol achrededig

 5. Gwella’r cysylltiad rhwng addysg a diwydiant

 

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS