banner_image

Nod sgiliau bwyd a diod Cymru ydy i sicrhau bydd gan y diwydiant bwyd a diod, yn ogystal â’r gadwyn gyflenwad cyfatebol (FDSC), y sgiliau sydd eu hangen i gyfarfod heriau’r ddeg mlynedd nesaf. Mae’r Prosiect yn gweithio i ddatblygu’r diwydiant presennol yn ogystal â’i ymestyn ymhellach fyth trwy lenwi unrhyw fylchau sydd yn bodoli yno ar hyn o bryd.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth neu i gysylltu a’r tim ffoniwch 01982 552646 neu e-bostiwch foodanddrink@lantra.co.uk 

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS