Amdanom Ni

Ar hyn o bryd mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn cyflogi tua 230,000 o bobl sy’n cynrychioli 18% o gyfanswm gweithlu Cymru: sy’n golygu mai hwn yw’r diwydiant cyfunol sy’n cyflogi’r nifer fwyaf o bobl yng Nghymru ac mae’n cyfrannu tua £6.5 biliwn o refeniw gwerthiant bob blwyddyn.

Wrth gael ei gydnabod fel un o’r sectorau fwyaf pwysig ym Mholisi Adnewyddu Economaidd gan Lywodraeth Cymru, mae’r gadwyn fwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru yn nhermau cyflogadwyedd, incwm a’r cyfranogiad y mae o’n ei wneud i dwristiaeth.

Cafodd Prosiect Sgiliau Bwyd a Diod Cymru ei ddechrau ym mis Hydref 2010 a’i nod ydy i sicrhau cryfder y diwydiant hollbwysig hwn i Gymru am flynyddoedd i ddod, trwy gydnabod a darparu’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn cynnal y sector a’i ddatblygu ymhellach fyth.

Rydym yn gwneud hyn trwy atgyfnerthu’r gadwyn bwyd a diod (FDRC) sydd yn cynnwys 4 prif ddiwydiant:

 • Cynhyrchu sylfaenol
 • Gweithgynhyrchu bwyd a diod
 • Lletygarwch
 • Adwerthu

Mae’r Prosiect yn cael ei arwain gan Lantra, y Cyngor Sgiliau Sector diwydiannau tir ac amgylcheddol, ar y cyd gyda Chynghorau Sgiliau Sector cynhyrchu bwyd a diod (Improve Ltd), twristiaeth, lletygarwch a gwerthiant (People 1st Cymru). Mae’r Prosiect yn cael ei gefnogi gan Raglen Beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector Llywodraeth Cymru (SPFP), sydd hefyd yn derbyn cefnogaeth ychwanegol o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Rhannwch a mwynhewch

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS